Tratat de psihologie socială
-16%

Tratat de psihologie socială

Dumitru Cristea
Editura: Editura Trei
Cod: trei
Aparitie: 2015
Coperta: plastefiata lucios
Nr. de pagini: 1032
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-606-719-296-4
Disponibila in limita stocului
Pret nou:
105,00 Lei
   125,23 Lei
Economisesti 20,23 Lei
-+

Întemeietor al Institutului Superior de Informaţii, primul rector al acestei unităţi de elită a învăţământului românesc, director adjunct al Serviciului Român de Informaţii timp de peste patru ani, profesorul univ. dr. Dumitru Cristea este incontestabil unul dintre cei mai redutabili specialişti în domeniul psihologiei sociale aplicate. Adăugând la seria volumelor şi studiilor publicate până în prezent acest impresionant „Tratat de psihologie socială", profesorul Dumitru Cristea marchează într-un mod semnificativ bibliografia aferentă acestui domeniu al cunoaşterii ştiinţifice.

Acad. Alexandru Surdu


Profesorul Dumitru Cristea a dovedit că energia unui caracter este singura care nutreşte deopotrivă performanţele şi linia unei vocaţii. De la „războiul propriu" cu paradigma ştiinţei oficiale din anii ’70 la biruinţa de azi, prin această carte execepţională noi identificăm o linie de continuitate, linia unui destin profesional şi a unei energii morale. Dumitru Cristea, un profesor de remarcabilă vocaţie şi un prieten de rară discreţie, într-o lume atât de zgomotoasă şi, vai, atât de ameninţată de inconstanţă şi nesinceritate. 

Prof. univ. dr. Ilie Bădescu


Psihologia socială este una dintre cele mai fascinante ştiinţe ale acestui început de mileniu. Chiar dacă nu este încă o „maşină de fabricat zei", statut la care fără îndoială aspiră, este în mod cert un foarte eficient instrument de cunoaştere şi perfecţionare a personalităţii şi a vieţii sociale. 

Prof. univ. dr. Dumitru Cristea

Cuprins:


Capitolul 1. Psihologia socială şi societatea

1.1. Generalităţi privind problematica psihologiei sociale

Introducere

Obiectul şi problematica psihologiei sociale

Evoluţia istorică a psihologiei sociale

1.2. Psihologia socială în sistemul ştiinţelor despre om

Relaţiile psihologiei sociale cu alte discipline umaniste

Constituirea sistemului ştiinţelor despre om

1.3. Teorie şi metodă în psihologia socială

Teoria şi funcţiile sale

Metoda în cercetarea ştiinţifică

Cercetarea operaţională în ştiinţele sociale

1.4. Principalele orientări teoretice în psihologia socială

Behaviorismul

Teoriile cognitive

Teoriile fenomenologice

Teoriile simbolice

Teoriile sistemic-structuraliste

Teoriile psihanalitice

Teoriile sociometrice

Teoriile schimbului social

Dialectica în calitate de teorie generală a existenţei

Noi orientări teoretice contemporane


Capitolul 2. Realitatea socială

2.1. Realitatea socială — mediul existenţei umane

Distincţii conceptuale

Relaţia natură-societate-cultură

2.2. Construirea şi cunoaşterea realităţii sociale

Realitatea socială — între determinaţii obiective şi construct mental

Percepţia realităţii fizice şi a realităţii sociale

2.3. Reprezentările sociale

Definirea, caracterizarea şi clasificarea reprezentărilor sociale

Funcţiile reprezentărilor sociale

Structura şi dinamica reprezentărilor sociale

2.4. Procesele şi factorii care mediază construirea realităţii sociale

Factori de personalitate

Procese psihoindividuale şi psihosociale

Schemele cognitive ş i operaţionale în cadrul percepţiei sociale

Structuri cognitive generice

Operatori socioculturali care mediază construirea realităţii

Factori istorici care intervin în procesul construirii realităţii

2.5. Erori intervenite în procesul construirii realităţii sociale

Fabricarea evenimentelor

Percepţia automată a evenimentelor

Gândirea iluzorie

2.6. Modalităţi de corecţie în procesul construirii realităţii

Disonanţa cognitivă

Negocierea socială a realităţii

Consensul social

Efectul corectiv al practicii

2.7. Realitatea socială ca sistem

Structura generală a realităţii sociale

Relaţiile structurale şi funcţionale dintre subsistemele sociale


Capitolul 3. Persoana

3.1. Personalitatea umană din perspectivă psihosocială

Distincţii conceptuale

Principalele teorii şi modele privind personalitatea

Profilul psihosocial al persoanei

Formarea şi evoluţia personalităţii

3.2. Persoana, Eul şi imaginea de sine

Eul în structura personalităţii

Eul, sinele, imaginea de sine şi stima de sine

Formarea şi evoluţia Eului şi a imaginii de sine

Monitorizarea de sine şi prezentarea de sine

Mecanisme de apărare ale Eului

Procese psihosociale implicate în formarea imaginii de sine

Mecanisme psihosociale de automenţinere a imaginii de sine

Eul şi înţelegerea emoţiilor

3.3. Nivelul de aspiraţie în activitatea persoanei

Aspectul dinamic al persoanei: evaluarea şi realizarea de sine

Nivelul de aspiraţie şi reuşita socială

3.4. Statutul şi rolul social în dinamica persoanei

Delimitări conceptuale

Niveluri de analiză a rolurilor

Conflictele de rol

3.5. Identitatea socială a persoanei

Definirea conceptului de identitate socială

Teorii privind identitatea socială

Principalele dimensiuni ale identităţii sociale

Disfuncţionalităţi apărute la nivelul identităţii sociale


Capitolul 4. Relaţiile interpersonale

4.1. Generalităţi privind relaţiile sociale şi psihosociale

Relaţiile interpersonale — formă principală a relaţiilor sociale

Structura şi dinamica relaţiilor interpersonale

Teorii generale vizând relaţiile interpersonale

4.2. Relaţiile de intercunoaştere

Caracteristicile generale ale cunoaşterii interpersonale

Structura activităţii de cunoaştere interpersonală

Procese cognitive specifice implicate în cunoaşterea interpersonală

Surse ale unor erori în formarea impresiilor interpersonale

4.3. Relaţiile socioafective

Caracterizare generală a relaţiilor preferenţiale

Teorii privind natura relaţiilor afective

Factorii care condiţionează formarea relaţiilor preferenţiale

Profunzimea relaţiilor afective

Singurătatea ca fenomen psihosocial


Capitolul 5. Relaţiile de comunicare şi influenţă

5.1. Comunicarea interpersonală

Definirea şi caracterizarea activităţii de comunicare

Teorii generale vizând comunicarea

5.2. Factorii implicaţi în procesul comunicării

Dimensiuni psihosociale ale personalităţii implicate în procesul de comunicare-influenţă

Factorii psihosociali

Factorii socioculturali şi ideologici

Factori contextuali

Factori ce ţin de coduri şi de mesaje

Caracteristicile canalului de comunicare

5.3. Limbaj şi comunicare

5.4. Formele comunicării interpersonale

5.5. Analiza tranzacţională a comunicării

5.6. Factorii perturbatori ai comunicării

5.7. Strategii de optimizare a comunicării interpersonale


Capitolul 6. Influenţa socială

6.1. Influenţă, atitudini şi comportament

Definirea şi caracterizarea relaţiilor de influenţă

Relaţia dintre influenţă, atitudini şi comportament

Aspecte teoretice privind influenţa psihosocială

Clasificarea formelor de influenţă

Analiza structurii situaţiei de influenţă

Mecanismele psihosociale implicate în realizarea influenţei

Factori psihoindividuali şi psihosociali implicaţi în realizarea influenţei

6.2. Principalele forme ale influenţei psihosociale

Persuasiune şi comunicare

Manipularea ca formă de influenţă în cadrul relaţiilor sociale

Influenţa minorităţilor

6.3. Efectele influenţei psihosociale

Uniformitate, conformism şi supunere socială

Putere, autoritate şi influenţă socială

Rezistenţa la influenţă


Capitolul 7. Relaţiile funcţionale

7.1. Relaţiile interpersonale în cadrul activităţilor sociale

Definirea şi caracterizarea relaţiilor funcţionale

Clasificarea relaţiilor funcţionale

7.2. Structura şi dinamica relaţiilor funcţionale

Factorii implicaţi în desfăşurarea relaţiilor funcţionale

Dinamica generală a relaţiilor funcţionale

7.3. Negocierea ca formă a relaţiilor funcţionale

Definirea şi caracterizarea relaţiilor de negociere

Structura şi dinamica relaţiilor de negociere

7.4. Optimizarea relaţiilor funcţionale


Capitolul 8. Microgrupurile sociale

8.1. Problematica generală a structurilor şi grupurilor sociale

8.2. Microgrupurile din perspectivă psihosocială

Definiţie, caracterizare generală, clasificare

Orientări teoretice şi modele vizând microgrupurile sociale

Dimensiunile psihosociale ale microgrupurilor

Dinamica şi funcţiile psihosociale ale microgrupurilor

8.3. Structuri şi procese psihosociale de grup

Structura socioafectivă a grupului

Structura şi procesele de comunicare în cadrul microgrupurilor

Structura autorităţii şi procesele de influenţă în cadrul microgrupurilor

Structura axiologic-normativă

Structura motivaţional-atitudinală

Structura sarcinii şi procesele de coacţiune

8.4. Fenomene psihosociale de grup

Coeziune, conformism şi deviaţionism

Leadershipul şi fenomenele aferente conducerii

Conflictualitatea de grup

Climatul psihosocial de grup

Dezindividualizarea

Cultura de grup

Inconştientul şi imaginarul de grup

8.5. Performanţa grupului

Definirea, caracterizarea şi evaluarea performanţei

Fenomenele aferente influenţei grupului asupra performanţelor sale

Strategii de optimizare a performanţelor microgrupurilor sociale

8.6. Caracteristicile principalelor tipuri de microgrupuri sociale

Microgrupurile naturale

Microgrupurile artificiale

8.7. Dinamica grupului ca instrument de acţiune psihosocială

Generalităţi privind conceptul de „dinamică a grupului"

Principalele direcţii de intervenţie în cadrul microgrupurilor


Capitolul 9. Organizaţiile

9.1. Organizaţiile ca sisteme psihosociale

Omul şi comportamentul organizaţional

Definirea şi caracterizarea generală a organizaţiilor

Clasificarea organizaţiilor

Concepţii teoretice privind natura organizaţiilor

Dimensiunile fundamentale ale organizaţiilor

9.2. Structura şi funcţiile organizaţiilor

Analiza structural-funcţională a organizaţiilor

Caracteristicile structurale ale organizaţiilor

Funcţiile psihosociale ale organizaţiilor

9.3. Dinamica organizaţională

Aspecte generale ale dinamicii organizaţionale

Procesele psihosociale implicate în dinamica organizaţională

9.4. Conducerea organizaţiilor

Definirea şi caracterizarea generală a conducerii

Funcţiile conducerii

Decizia în activitatea de conducere

Stilul organizaţional de conducere

9.5. Resursele umane ale organizaţiilor

Aspecte conceptuale privind problematica resurselor umane

Activitatea de asigurare şi gestionare a resurselor umane

Cariera profesională

9.6. Fenomene psihosociale specifice organizaţiilor

Stresul organizaţional şi oboseala psihofizică

Conflictele organizaţionale şi mobbingul

Satisfacţia profesională şi psihosocială

Climatul organizaţional şi moralul personalului

Cultura organizaţională

9.7. Performanţa organizaţională

Definirea şi caracterizarea noţiunii de performanţă organizaţională

Evaluarea performanţei organizaţionale

9.8. Intervenţie şi schimbare organizaţională

Definirea şi caracterizarea conceptelor de bază

Principalele direcţii ale intervenţiei şi schimbării organizaţionale

Strategii de intervenţie şi de optimizare a proceselor psihosociale

Rezistenţa la schimbare

9.9. Direcţii actuale de evoluţie a sistemelor organizaţionale


Capitolul 10. Mulţimile şi fenomenele de mulţime

10.1. Generalităţi privind mulţimile sociale

Delimitări conceptuale

Clasificarea şi caracterizarea generală a mulţimilor

Mulţimile în societatea contemporană

10.2. Principiile de bază ale psihologiei mulţimilor

Caracteristicile psihologice ale mulţimilor

Dinamica mulţimilor

Liderii şi conducerea mulţimilor

10.3. Psihosociologia comunităţilor

Obiectul şi problematica psihologiei comunităţii

Conceptele şi principiile de bază ale psihologiei comunităţii

Domenii de aplicare a psihologiei comunităţii

10.4. Opinia publică

Definirea şi caracterizarea generală a opiniei publice

Structura şi dinamica opiniei publice

10.5. Comunicarea de masă ca fenomen psihosocial

Definiţie şi caracterizare generală

Comunicarea de masă şi opinia publică

Principalele forme particulare ale comunicării de masă

Manipularea opiniei publice

10.6. Evaluarea opiniei publice: sondajele de opinie

Definiţie, caracterizare generală şi funcţii psihosociale

Exigenţe specifice de efectuare a sondajelor de opinie


Capitolul 11. Socialitate şi conduite sociale

11.1. Noţiuni generale

11.2. Conduitele aferente coezivităţii sociale

Comportamentele prosociale

Comportamentele cosociale

Comportamentele antisociale

11.3. Conduita morală

Cadrul conceptual aferent problematicii conduitelor morale

Procese psihosociale implicate în formarea conduitei morale

11.4. Familia şi conduita familială

Definirea şi caracterizarea familiei ca microgrup social

Clasificarea şi formele familiei

Funcţiile familiei

Procese psihosociale în cadrul familiei

Evoluţii actuale vizând familia

11.5. Conduita intersexuală

Fundamentele psihosociale ale conduitei sexuale

Asimetria rolurilor de sex

Dinamica vieţii sexuale în ontogeneză

Conduite sexuale aberante

Evoluţii actuale ale relaţiilor de cuplu

11.6. Conduita religioasă

Fundamentele psihosociale ale fenomenelor religioase

Determinaţii psihoindividuale ale conduitelor religioase

Principalele confesiuni şi secte religioase

11.7. Conduita economică

Principalele forme ale comportamentelor economice

Conduita de consum

11.8. Conduita estetică

Forme ale conduitei estetice

Moda ca fenomen psihosocial

11.9. Conduita politică

Consideraţii generale şi delimitări conceptuale

Forme de manifestare a conduitei politice

Comunicarea politică

11.10. Alte forme ale conduitelor sociale


Capitolul 12. Relaţia dintre mediul natural şi cel psihosocial

12.1. Mediul psihosocial şi sănătatea

Conceptul de sănătate din perspectivă psihosocială

Factori psihici, psihosociali şi socioculturali cu valenţe patogene

Categorii psihopatologice ale vieţii sociale

Optimizarea relaţiei mediu psihosocial–sănătate

12.2. Psihosociologia habitatului

Dimensiunile psihosociale ale mediului

Fenomenele negative ale inadecvării omului la mediu

Optimizarea ambianţei sociale şi a raportului om–natură


Bibliografie selectivă

Comenteaza

Nota: Codul HTML este citit ca text!
    Mica           Mare

Din aceeasi categorie

OFERTA! Carti pt. Copii (PDF)

© 2019 Editura Andreas. Toate drepturile rezervate.

S.C. IVO PRINT S.R.L.